Karlskronaliberalen nyhetsbrev nr 10

15 september 2017 by

karlskronaliberalen nr 10karlskronaliberalen nr 10

Annonser

Trygghetsfrågorna i fokus den 19 juni

01 juni 2017 by

Microsoft Word - 170619 Brott och trygghet.docx

Jan Björklunds tal vid riksmötet 2017

24 mars 2017 by

Stefan Lundin ny ordförande för Liberalerna i Karlskrona

28 februari 2017 by

img_9398Till ny ordförande för liberalerna i Karlskrona har Stefan Lundin, Rödeby, valts. Stefan Lundin sitter bland annat i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och i styrelsen för Karlskronahem AB. Han efterträder Margareta Rodin, som lämnar posten efter 49 år som aktiv i politiken, varav mer än ett decennium som ordförande för Liberalerna i Karlskrona.

Bygg inte murar i Östersjön med eftergifter till NORD STREAM 2

17 februari 2017 by

simonas-gentvilas-1Debattartikel av Simonas Gentvilas.

Solidariteten mellan dagens liberala demokratier har hamnat i skymundan när populister av olika slag har framgång. Det är därför svårare för de nya demokratierna i Östeuropa att inspireras av dagens politik i Västeuropa. Tanken om “America first” hotar solidariteten genom att framhäva länders nationalistiska och egoistiska beteenden. På lång sikt är alla förlorare, men små länder med svag förhandlingskraft är de största förlorarna av alla. Murar uppförda i egenintresse reses inte bara i Nordamerika utan också i Europa.

Undervattensledningen Nord Stream är en sådan mur som byggs i Östersjön. En mur som isolerar Baltikums gasmarknad från den europeiska. Nord Stream, som förbinder Rysslands och Tysklands gasmarknader, är mycket dyrare och miljöfarligare än motsvarande landledningar. Dessutom kringgår ledningen Östeuropa. Om Europa åren 2011-2012 forfarande kunde betrakta den första delen av Nord Stream på ett naivt sätt, så kan Nord Stream 2 endast ses som Kremls politiska vapen.

Gaspriser har länge varit Kremls piska över självständiga Östeuropeiska demokratier och dess morot för trogna satellitregeringar. Maidan är det bästa exemplet på det. Efter maktskiftet 2014 har gaspriset för Ukraina höjts så mycket att Ukraina nu köper Gazproms gas från Västeuropa. Tack och lov har Ukraina ett alternativ. Fram tills 2014 hade däremot Baltikum inget alternativ. Estland, Lettland och Litauen var kopplade till sin enda energikälla – Gazproms gasledningar från Sibirien. Våra konsumenter och politiker hölls dagligen i schack med hjälp av Kremls gaspiska. Fram till år 2014 då Östeuropas första terminal för gasimport invigdes i Klaipeda betalade Litauen det högsta gaspriset i världen. Efter invigningen har gaspriset sjunkit med en fjärdedel.

De Baltiska länderna har straffats hårt för sina självständiga åsikter och för att öppet kritisera Ryssland. I september avslog Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut Litauens yrkande på 15 miljarder kronor (1,4 miljarder Euro) mot Gazprom. Summan utgjorde skillnaden mellan marknadspriset för gas och priset Litauens konsumenter fick betala under 2011-2012. Litauen hävdade att monopolisten Gazproms pris var ogrundat. Problemet med monopol är att man antingen accepterar dess föreslagna pris eller inte. Man har inget annat alternativ.

Nord Stream tar just bort ett alternativ till monopol och upprätthåller Kremls gasdominans i Östeuropa. Nord Stream är inte ett kommersiellt projekt. Den första Nord Stream gasledningen har endast uppnått till 50% av sin kapacitet. Trots det vill man bygga en andra gasledning som kan förse Västeuropa med Putins gas, och därmed kontrollera Ukraina för evigt eller tills en ny Kremltrogen regering tillträder. På längre sikt kan även Nord Stream 2 få en sidogren till Kaliningrad.

Just därför bör vi i Östersjöregionen betrakta Nord Stream som en mur mellan oss. Grannländer skall inte tjäna på varandras isolering. I stället bör vi bygga broar, som elkabeln Nordbalt mellan Nybro i Sverige och Litauen. Efter dess invigning i början av 2016 bytte Baltikum en femtedel av sin ryska kol- och kärnkraftsproducerade el mot skandinavisk import för cirka 700 milioner kroner.

Just nu yppar sig ett sällsynt tillfälle för vanliga Blekingebor att föregå med ett gott exempel och göra skillnad i den internationella politiken. Situationen kan jämföras med Seattles beslut att bryta med den bank Wells Fargo som står för finansieringen av den av Donald Trump nyligen godkända oljeledningen Dakota Access. På samma sätt kan Blekinge göra skillnad genom att stoppa den av Gerhard Schröder framförhandlade gasledningen Nord Stream 2. Beslutet är i Era händer.

Simonas Gentvilas

Liberal ledamot i Litauens parlament

Studentexamen från Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona 2003.

En strategi för ett socialt hållbart Karlskrona

17 februari 2017 by

Under knappt två år har Karlskronakommissionen arbetat för att ta fram en långsiktig strategi med syfte att ge Karlskronas barn och unga de bästa förutsättningarna för en bra start i livet. Om vi börjar med att skapa goda förutsättningar och uppväxtvillkor för våra barn och unga kommer det på sikt leda till kommuninvånare med en god hälsa och ett socialt hållbart samhälle.

Karlskronakommissionens uppdrag berör flera av kommunens verksamheter men det finns också många fler aktörer som möter barn och unga i olika situationer och på olika arenor. Samverkan är nyckeln till framgång i arbetet och därför har flera organisationer och myndigheter blivit involverade under arbetets gång. Styrgruppen har mött, diskuterat och lyssnat till ungdomars tankar kring framtiden bl.a. genom dialogcaféer på gymnasieskolorna. Delaktighet och inflytande för barn och unga är en viktig del i det fortsatta arbetet. Vi har också genomfört möten och workshops där vi träffat organisationer, myndigheter och allmänhet.

Resultatet är nu sammanställt en strategi och en handlingsplan för ett socialt hållbart Karlskrona. Det är en enig kommission som står bakom förslaget. Under den tid kommissionens arbete pågått har vi kunnat se att flera av saker vi varit med att lyfta också har förverkligats. Fältgruppen kom igång igen, Tullenprojektet startades upp och projektet Universellt föräldrastöd till riktad målgrupp beviljades medel från Landstingets sociala investeringsfond och startades i september 2016.

Huvudpunkterna i den strategi Karlskronakommissionen nu lägger fram är;
• Alla barn och unga ska ha en meningsfull skoltid och stå sig väl rustade inför vuxenlivet.
• Det ska finnas sysselsättning för alla unga.
• Alla barn och unga ska ha möjlighet att vara delaktiga i Karlskronas utveckling
• Alla föräldrar/vårdnadshavare ska ha tillgång till föräldraskapsstöd.
• Det ska inte finnas någon barnfattigdom i kommunen.
• Inga barn och unga ska utsättas för mobbning eller mobba andra.
• Barn och unga ska ha förutsättningar till daglig fysisk aktivitet

Strategin och handlingsplanen skapar en god grund för det fortsatta arbetet med att nå ett social hållbart Karlskrona där vi kan gå från ord till handling för att våra barn och unga ska få de bästa förutsättningarna för en bra start i livet. Karlskronakommissionen kommer nu att jobba vidare med uppföljning av strategin och med införandet av en form av socialt bokslut.

Magnus Larsson (C)
Kommunalråd, Ordförande i Karlskronakommissionen

Chatarina Holmberg (S)
Kunskapsnämndens ordförande, Ledamot Karlskronakommissionen

Jan-Olof Petersson (L)
Ledamot Karlskronakommissionen

Om du hade varit medlem i Liberalerna hade du idag fått en inbjudan till årsmöte

04 februari 2017 by

Jo, självklart är det många som läser detta som också är medlemmar i Liberalerna i Karlskrona. Men vi blir gärna fler. Det är nämligen just nu viktigare än någonsin att vi som vill värna demokrati, rättssäkerhet och yttrandefrihet ställer oss upp och försvarar dessa grundläggande rättigheter.

Det finns ett antal exempel runt om i världen på länder där dessa värden, som många av oss tar för givna, faktiskt är hotade. Vilken samhällsriktning är det som hela tiden ifrågasätts och kritiseras av de demagoger som vill montera ner demokratin – jo det är liberalismen. Den styrs nämligen av övertygelsen om att individer som får skapa sitt eget liv och tänka själva är en bra försäkring mot allsköns diktaturfasoner.

Om du går runt med en klump i magen och funderar på vad som ska hända i världen och i Sverige, ge dig själv presenten att ta ställning, exempelvis genom att gå med i Liberalerna. Det kommer att kännas bättre, vi lovar.

Årsmöte låter kanske inte så häftigt. Men det är genom gemensam strävan tillsammans som vi motar de mörka krafterna och stärker de demokratiska värdena. Hör av dig till oss om du vill veta mer: telefon 0708-310392.

PS: I höst börjar en ny upplaga av Politikerskolan, om du är det minsta intresserad av politik så delta! Du måste inte vara medlem, det räcker med att omfatta de ovan nämnda grundläggande liberala värdena.

Insändare från Liberalerna i Karlskrona

12 december 2016 by

Pisa visar glädjande förbättringar i skolan – men mer behövs.

Det är glädjande att PISA visar att skolreformerna sedan 2011 har givit effekt och att skolan har tagit små men tydliga steg mot förbättring. Nu är det dags för staten att satsa på ytterligare två rejäla kliv för fortsatt positiv utveckling.

För Liberalerna är läraryrket en av de viktigaste professionerna i samhället. Vi behöver en hög kunskapsnivå för att kunna hävda Sverige i en omvärld präglad av konkurrens om arbetstillfällena och för att hålla igång vår välfärd.

Lärarna har sedan 1970-talet fått se sina löner halka efter med två procent realt per år. Liberalerna driver både nationellt och lokalt krav på en stärkt lärarstatus. Vi vill skapa fler möjligheter till att göra karriär som lärare och en lön i proportion med utbildningsnivån. I Karlskrona har vi sedan 2011 gjort årliga extra satsningar på lärarnas löner på sammanlagt drygt 12 miljoner kronor.

Tyvärr har den statliga satsningen Lärarlönelyftet där bara vissa lärare får högre lön dock blivit ett misslyckande. Satsningen omfattar endast 40 procent av lärarna och I stället för att höja lärarnas status har lönelyften lett till dålig stämning och slitningar. Liberalerna i Karlskrona anser att det är självklart att alla lärare behöver ett lönelyft, eftersom ett av de viktigaste skälen är att samtliga ska få ett kvitto på att deras arbete är uppskattat. Staten behöver göra en satsning som gäller alla lärare, inte endast 4 av 10 av dem – självklart ska också SFI- och folkhögskolelärarna ingå i satsningen.

Förutom ett rejält lärarlönekliv behöver svensk skola ännu ett snabbt kliv: återförstatligande. En statlig skola är det enda sättet att få en likvärdig skola för alla barn.

Det är dags för riksdagen att snabbutreda ett återförstatligande av skolan och det är dags för Gustav Fridolin att göra ett lärarlyft som generellt når alla lärare.

börjeliten002.pngBörje Dovstad (L)

Kommunalråd

Karlskrona

Kent Lewén leder satsningen på en politikerskola

05 oktober 2016 by

Kent Lewén har ett viktigt budskap till dig.

Liberalerna i Karlskrona bjuder in till

Politikerskolan

Därför ska du vara med:

 • Dina åsikter räknas
 • Du kan påverka
 • Politik är lättare (och roligare) än du tror

 

 • Liberalerna är ett idéburet parti som står fritt från styrning av stora organisationer eller starka kapitalintressen.
 • Vi tror på ett demokratiskt system där individen har stor frihet och där vi samtidigt gemensamt tar hand om de svagaste i samhället.
 • Du behöver inte acceptera hela vårt program, men om du delar våra demokratiska värderingar är du välkommen till vår
 • Politikerskola
 • Politikerskolan ger dig redskap för att påverka utvecklingen i samhället. I stort och smått.
 • Politikerskolan är öppen för alla åldrar
 • Politikerskolan ger dig möjlighet att diskutera viktiga samhällsfrågor
 • Är du öppen för förändringar – vågar du ta steget?
 • Anmäl dig nu!

 

 • Åtta kvällar med början i höst, med olika föreläsare och intressant innehåll.
 • e-post: kkronaliberalerna@gmail.com
 • telefon: 0708 310392 (politiska sekr.)

Anmäl dig till Politikerskolan!

08 september 2016 by


Ring 0708 310392 för att anmäla dig. Vi startar under hösten 2016.


%d bloggare gillar detta: